Garda 336-Süt Endüstrisi İçin Dezenfektanlı Deterjan

Süt toplama kapları, süt sağma makineleri, ham sütün geçtiği boru ve ekipmanlarda biriken kirliliklerin temizliğinde kullanılan köpüklü asit bazlı temizleme sıvısıdır.