Ürünler

Sağım makinelerinde kullanılan süttaşı ve kireç çözücüleri, meme dezenfektanları, bariyer yapıcılar.